แข่งขันทักษะประกวดตกแต่งจานอาหารจาก "Local to เล่อค่า" @มทร ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

"SCT HOTEL เราทำได้" นักศึกษาสาขาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ประกวดตกแต่งจานอาหาร "จาก Local to เล่อค่า" @มทร ทุ่งใหญ่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 สามารถขว้ารางวัลรองชนะเลิศ และรางวัลชมเชยในการประกวดครั้งนี้.