กิจกรรมแนะแนวให้ความรู้การศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกระบี่

กิจกรรมให้ความรู้การศึกษา โดยผ่านเกมธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่