บริการวิชาการ: เกมจำลองสถานการณ์ Supply Chain และแผนธุรกิจ 25 สิงหาคม 2564

วจก.แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน "เกมจำลองสถานการณ์ Supply Chain และแผนธุรกิจ 25 สิงหาคม 2564"